Zlatna Vila Jagodina Odrzavanje Objekata Zgrada


POČETNA

Dobar dan!

Uz dužno postovanje, ovim pisanim tekstom, dozvolite da Vama predstavimo novitete koji već postoje i koji su u toku a za koje je javnost slabo obaveštena eventualno pogrešno protumačena. Mi kao budući profesionalni upravnici “ZLATNA VILA” Jagodina koja je registrovana kod APR-a sa PIB: 109407655 pod Matičnim brojem: 64151215 želimo da Vam ovim putem za dobrobit svakog pojedinca (i suvlasnika stambene zajednice-zgrade) a i javnog interesa, bliže upoznamo sa navedenim.

Posle više od dvadeset godina došlo je do dopune zakona o stanovanju i donošenja novih, koji su u skladu sa već postojećim zakonima Republike Srbije, koji ujedno donose velike promene i pre svega obaveze kako za pojedinca tako i za zajednicu Vaših stambenih ojekata i usklađivanja svih već donesenih zakona: zakon o saobraćaju ii infrastrukturi, zakon o radu, zakon o legalizaciji, zakon o oporezivanju, zakona o ekologiji i mnogih vezanih za ličnu svojinu tako i za zajedničku. Citirano iz zakona:

Član 1.
Ovim zakonom uređuju se korišćenje i održavanje zgrade i zajedničkih delova zgrade, upravljanje zgradom, korišćenje i održavanje posebnih delova zgrade, postupak iseljenja i preseljenja, stambena podrška, održivi razvoj stanovanja, registri i evidencije, nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i druga pitanja od značaja za stambene odnose.

Član 2.
Održivi razvoj stanovanja u smislu ovog zakona je usklađivanje aspekata ekonomskog i socijalnog razvoja i zaštite životne sredine u oblasti unapređenja uslova stanovanja građana i očuvanja i unapređenja vrednosti stambenog fonda, uz istovremeno unapređenje energetske efikasnosti, smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu i racionalno korišćenje resursa.
Ciljevi koji se donošenjem zakona postižu

Održivi razvoj iz stava 1. ovog člana predstavlja javni interes.
Održavanje i upravljanje u: stambenim zgradama, stambeno-poslovnim zgradama, poslovnim zgradama, zgradama javne namene ili zgradama koje su proglašene za kulturno dobro i zgradama u zaštićenim kulturno-istorijskim celinama, u cilju sprečavanja ili otklanjanja opasnosti po život i zdravlje ljudi, odnosno u cilju obezbeđivanja sigurnosti zgrade i njene okoline takođe su u javnom interesu.

Opšti cilj ovog zakona je sadržan u definisanom javnom interesu, kao usklađivanje aspekata ekonomskog i socijalnog razvoja i zaštite životne sredine u razvoju stanovanja, kroz unapređenja uslova stanovanja građana i očuvanja i unapređenja vrednosti stambenog fonda, uz istovremeno unapređenje energetske efikasnosti, smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu i racionalno korišćenje resursa

Ovaj cilj će se postići kroz:
1. Razgraničenje fizičkih delova zgrade u smislu jasnog definisanja šta su posebni, samostalnih, odnosno zajednički delovi zgrade.
Pokazatelji i parametri za praćenje ovog cilja su smanjenje broja zahteva za primenu zakona u vezi sa ovim pitanjem, kao i povećanje broja pravnih prometa u sektoru nepokretnosti zbog povećanja pravne sigurnosti.

2. Unapređenje organizacije upravljanja zgradama, kroz: uspostavljanje stambene zajednice po zakonu, kao pravnog lica sa punim pravnim subjektivitetom i obaveze njene registracije (u jedinici lokalne samouprave) i vođenja jedinstvene evidencije u APR; obaveza postavljanja upravnika, i jasno definisanje njegovih zadataka, kao i mogućnost postavljanja profesionalnih upravnika, odnosno prinudne uprave ukoliko se ne postavi upravnik; preciziranje radova održavanja, kao i javnog interesa u održavanju zgrada.

Pokazatelji i parametri za praćenje ovog cilja su povećanje broja konstituisanih i registrovanih.

  

Zakazite Sastanak Online
Zakazite Sastanak Online


ČIŠĆENJE ZGRADE, JAGODINA, ODRŽAVANJE OBJEKATA ZGRADA
©  
Autentik.net     Ukupno: 2599     Danas: 32     Juče: 24
Prijatelji:      Bg Linkovi      Raskrsnica      Sajtovi      Prezentacije      Web Adresar      Bg Autentik      Autentik